НОВОСТИ


Предузеће «Космај» а.д., у оквиру сегмента угоститељства спроводи обуку младих кадрова.
Циљна група су млади људи који по свом основном образовању не морају бити угоститељи, већ који себе проналазе и виде у овом послу и који су вољни да уче, стичу нова знања и стално се усавршавају.
Након завршене обуке, овим младим људима се пружа могућност да заснују радни однос на неодређено време и наставе своју професионалну каријеру у ресторану «Стара Механа».Насловна