Скупштина акционара 2013.г.

 

Скупштина акционара 2014.г.

 

Скупштина акционара 2015.г.
Скупштина акционара 2016.г.

 

Скупштина акционара 2017.г.

 

Скупштина акционара 2018.г.

 

Скупштина акционара 2019.г.

 

Скупштина акционара 2020.г.
Насловна